Kategorie
Bez kategorii

Celuję wysoko!

O Maturze Międzynarodowej, zagranicznym stypendium i planach na przyszłość rozmawialiśmy w 2005 roku z Igorem Ostrowskim, absolwentem LO im. Kopernika w Warszawie.

Kategorie
Bez kategorii

Poznajcie historię

Obecnie w programie IB uczestniczy już ok. 2,2 tys. szkół w 125 krajach. A jak to się zaczęło? Program powstał w 1962 r. w Międzynarodowej Szkole w Genewie. Inicjatorami programu kończącego się międzynarodową maturą byli nauczyciele, którzy przygotowali koncepcję połączenia wysokiego standardu kształcenia z troską o indywidualny rozwój ucznia, wyrobienia jego wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz na wielokulturowość.

Kategorie
Bez kategorii

Rzut oka na statystyki

Matura IB w Polsce nie jest aż tak popularna jak w USA czy Wielkiej Brytanii, ale także polscy uczniowie już od ponad 18 lat mogą przygotowywać się w dwuletnim cyklu kształcenia do IB prowadzonym w 32 szkołach publicznych i niepublicznych.Na świecie liczba szkół oferujących kształcenie w programie IB stale rośnie.

Kategorie
Bez kategorii

I co dalej?

Matura międzynarodowa jest dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów zarówno Polsce, jak i na zagranicznych uczelniach. Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie.

Kategorie
Bez kategorii

Rekrutacja do IB. To powinniście wiedzieć

W Polsce każda szkoła prowadząca IB sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas. Dwuletni program nauczania na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej zakończony egzaminem maturalnym zazwyczaj rozpoczyna się w drugiej klasie.

Kategorie
Bez kategorii

Egzaminy IB. Z czym to się je?

Absolwenci klas IB, tak jak polscy maturzyści, egzaminy maturalne piszą w maju. W przeciwieństwie do polskich maturzystów, maturę zdają przez 2 lata trwania programu. Podczas właściwych majowych egzaminów pozostaje im więc średnio 80 proc. matury do zdania.

Kategorie
Bez kategorii

Matura IB – czym jest?

System Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organisation) przez lata oferowany był do grupy uczniów: dzieci ambasadorów i mobilnych urzędników.

Kategorie
Bez kategorii

Program IB

Program Matury Międzynarodowej diametralnie różni się od polskiego programu szkoły średniej. Tutaj przez dwa lata uczysz się wyłącznie przedmiotów egzaminacyjnych.

Kategorie
Bez kategorii

Matura Międzynarodowa IB DP

W roku szkolnym 2019/2020 Liceum Meridian oferuje nauczanie w liceum czteroletnim dla absolwentów klas ósmych szkół podstawowych, oraz w liceum trzyletnim dla absolwentów gimnazjów.