Kategorie
Bez kategorii

Egzaminy IB. Z czym to się je?

Absolwenci klas IB, tak jak polscy maturzyści, egzaminy maturalne piszą w maju. W przeciwieństwie do polskich maturzystów, maturę zdają przez 2 lata trwania programu. Podczas właściwych majowych egzaminów pozostaje im więc średnio 80 proc. matury do zdania.

Właściwy egzamin maturalny ma miejsce w maju ostatniego roku programu, jednak egzaminy ustne oraz część pisemnych jest zaliczana znacznie wcześniej. Już na końcu pierwszego półrocza nauki w programie IB uczniowie przygotowują prezentację maturalną z języka polskiego na podstawie omówionych lektur. Otrzymana ocena stanowi ok. 15% ostatecznego wyniku.

W przypadku każdego przedmiotu uczeń jest zobowiązany do napisania pracy badawczej (ocenianej przez nauczyciela prowadzącego przedmiot), która z reguły stanowi 20% ostatecznego wyniku. Pozostałe 80% to wynik właściwego egzaminu pisanego w maju.

Wszystkie egzaminy (oprócz języka ojczystego i języków obcych) przeprowadzane są w języku angielskim, a ich struktura oraz zakres materiału znacznie odbiega od polskiej matury. W zależności od przedmiotu egzamin składa się z dwóch lub trzech części. Test wielokrotnego wyboru występuje  tylko w przypadku przedmiotów eksperymentalnych i można z niego uzyskać średnio 20% punktów. Podstawową formą zadań na egzaminach z przedmiotów humanistycznych są natomiast eseje.

Każdy przedmiot oceniany jest w skali 1-7, przy czym 7 jest oceną najwyższą. Aby przedmiot został uznany za zaliczony potrzebna jest minimum „4″. W sumie z egzaminu maturalnego można otrzymać maksymalnie 45 punktów: 42 z 6 przedmiotów egzaminacyjnych oraz 3 z TOKu i Extended Essay’u.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *