Kategorie
Bez kategorii

Program IB

Program Matury Międzynarodowej diametralnie różni się od polskiego programu szkoły średniej. Tutaj przez dwa lata uczysz się wyłącznie przedmiotów egzaminacyjnych.

Maturę zdajesz praktycznie przez 2 lata programu: nie tylko podczas zajęć szkolnych, ale też w domu.

W ramach programu IB uczeń wybiera 6 przedmiotów, których uczy się przez 2 lata. Przynajmniej 3 z wybranych przedmiotów muszą być nauczane na poziomie HL (Higher Level – poziom rozszerzony), reszta jest nauczana na poziomie SL (Standard Level – poziom podstawowy). Przedmioty wybierane są według określonego klucza, który zapewnia harmonijny rozwój ucznia.

Trzeba wybrać po jednym przedmiocie z następujących grup:

  • GRUPA 1: Obowiązkowa jest nauka języka ojczystego.
  • GRUPA 2: Każdy uczeń musi również znać język obcy, najczęściej jest nim angielski.
  • GRUPA 3: Z grupy przedmiotów społecznych można wybrać: historię, geografię, ekonomię, filozofię, antropologię, psychologię (w zależności od oferty szkoły).
  • GRUPA 4: Z przedmiotów eksperymentalnych można wybrać biologię, chemię lub fizykę.
  • GRUPA 5: Obowiązkowa jest nauka matematyki. Ten przedmiot jako jedyny jest nauczany w dwóch trybach: Mathematics, czyli tradycyjna matematyka (poziom HL oraz SL) albo Maths Studies (tylko na poziomie SL) zwany „matematyką dla humanistów”, gdzie nacisk położony jest głównie na obliczenia statystyczne.
  • GRUPA 6: To głównie przedmioty artystyczne (np. Visual Arts), jednak większość szkół w Polsce w grupie 6 oferuje dodatkowe przedmioty z grup 2-5, często jest to drugi język obcy, psychologia albo informatyka.

Oprócz nauki 6 wybranych przedmiotów obowiązkowym elementem programu są również:

  • TOK (Theory of Knowledge – Teoria Wiedzy)
  • CAS (Creativity, Action, Service – kreatywność, akcja, służba)
  • Extended Essay (esej rozszerzony)

TOK ma charakter kursu filozoficznego, na przedmiocie poruszane są zagadnienia z zakresu etyki, moralności oraz filozofii. Zostaje zaliczony na podstawie ustnej prezentacji oraz eseju ocenianego przez zewnętrznego egzaminatora.

Extended Essay nazywany jest „mini pracą magisterską”. Tę pracę badawczą, która powinna mieć ok. 4 tys. słów, uczeń pisze w domu. Temat  jest wybierany w porozumieniu z nauczycielem nadzorującym jego pracę, tzw. supervisorem. Ocena z Extended Essay’u wraz z oceną z TOKU jest wliczana do ostatecznego wyniku matury. Może dać maksymalnie 3 z 45 punktów.

CAS to wychowawczy program rozwoju osobistego.  Zaliczenie wymaga poświęcenia minimum 150 godzin zegarowych na aktywność o charakterze społecznym, kontakt ze sztuką oraz rozwój fizyczny. Podstawą jego zaliczenia jest dzienniczek prowadzony przez ucznia, w którym umieszcza  wszelką dokumentacją związaną ze swoją aktywnością (bilety, zaświadczenia, podziękowania, etc.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *