Kategorie
Bez kategorii

Rzut oka na statystyki

Matura IB w Polsce nie jest aż tak popularna jak w USA czy Wielkiej Brytanii, ale także polscy uczniowie już od ponad 18 lat mogą przygotowywać się w dwuletnim cyklu kształcenia do IB prowadzonym w 32 szkołach publicznych i niepublicznych.Na świecie liczba szkół oferujących kształcenie w programie IB stale rośnie. Obecnie program prowadzi około 2200 szkół, które spełniło surowe normy akredytacyjne. Jednak prawdziwy boom na IB przypada na początek XXI wieku. W ostatnich pięciu latach liczba szkół, w których zdawano ten egzamin, zwiększyła się aż o 748 (dla porównania: od 1975 r. przez dziesięć lat, przybyło jedynie 150 szkół). Szkoły najczęściej przygotowują na egzamin grupy pomiędzy 11 a 30 uczniami. Takich placówek w skali globalnej jest 559.  Natomiast szkół rejestrujących od 31 do 50 kandydatów jest 380. Dużych szkół, rejestrujących na egzamin 200 i więcej osób jest jedynie 71, jednak te liczby z roku na rok zmieniają się, głównie z powodu wzrostu zainteresowania maturą międzynarodową.
Od pięciu lat stale rośnie liczba przystępujących do egzaminu IB. Do ostatniej sesji majowej 2011 r.  przystąpiło 113 030 uczniów, z czego po raz pierwszy do podeszło do egzaminu 52 345. Wśród nich przeważały dziewczyny – 55,25 proc.
Ajbiki, jak potocznie nazywa się międzynarodowych maturzystów, pochodzą z około 200 krajów z całego świata. Największą liczbą przystępujących mogą pochwalić się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – prawie 60 tysięcy. Drugie miejsce na światowej liście zajmuje Kanada – niecałe 9,5 tysiąca. Na trzecim miejscu jest Wielka Brytania z 5 tys. maturzystów i z tym wynikiem wiedzie prym w Europie. Polska uplasowała się na 14. miejscu na świecie pod względem liczby uczniów, którzy podeszli do egzaminu. Na Starym Kontynencie znaleźliśmy się na pozycji 6, wyprzedzając takie kraje jak: Włochy, Norwegia czy Francja.
W skali świata egzamin w sesji majowej 2011 r. zdało 78 proc. przystępujących. Zdawalność w latach poprzednich była podobna, co świadczy o ujednoliconym poziomie egzaminu (zdawalność waha się w granicach 78 – 80 procent). Wyniki punktowe egzaminu są bardzo zbliżone. 8 proc. zdających, którzy zaliczyli etap pisemny (czyli otrzymali co najmniej 24 pkt.), uzyskali wyniki 29 i 30 punkowe. Maksymalny wynik – 45 pkt. – uzyskało jedynie 125 osób, co stanowi 0,3 proc. zdających. Najczęstszą oceną na egzaminie z poszczególnych przedmiotów, na wszystkich poziomach była 5 – 29 proc. Średnia światowa ocena wynosiła, podobnie jak w 2010 – 4,66. Najczęściej zdawana była matura z historii na poziomie wyższym – zdecydowało się na nią prawie 32,5 tysiąca. Kolejnymi pod względem popularności były: biologia HL i „mathematical studies”– prawie 21 tys. i 22 tys. zdających. Najchętniej zdawanym językiem obcym był hiszpański (poziom B SL) – 15 tysięcy osób.
Dane opracowane na podstawie: “The IB Diploma Programme statistical bulletin, May 2011 examination session” oraz “The IB Diploma Programme statistical bulletin, May 2010 examination”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *